imagemap

Back to Arathi Page
Evening Arathi

"It is quite possible that there may be some spelling errors, which we request you to kindly overlook. To listen to Aarti and read(chant) at the same time click on the Play Button in the panel Below"

Courtesy : Sri Raja Potdar, Mumbai, India

<a href="http://www.saibaba.org/dhoop.ram"> Play the clip using the stand-alone Real Player</a>

 

Ghewooniya pancharati karoo babasni arti

Saisi arti...........

Utha utha ho bandhav owalu ha ramadhav

Karuniya sthira man, pahu gambhir he dyana

Saiche hey

Krishna natha datt sai jado chitt tujhepai.....

 

Arti sai baba, soukhya datar jeeva

Charan rajatali, dhyava dasa visawa, bhakta visawa - arti

Jaya mani jaisa bhav, taya taisa anubhav

Davisi dayadhana, aisee tujhee hi mav - arti

Tumche nam dhyata, hare sansrity vyatha

Agaadh tav karni, marga davisi anantha - arti

Kaliyugi avatar, sagun brahma sachar

Avteerna jhalase, swami datta digambar - arti

Atha divasa guruwari, bhakta kariti wari

Prabhupad pahawaya, bhav bhav niwari - arti

Majha nijdravya theva,tav charanraj seva

Magane hechi ata, tumha deva dhideva - arti

Ichhit din chatak, nirmal toy nij sukh

Pajave madhava ya, sambhal apuli bhak - arti

 

Shirdi majhe pandharpur

Sai baba ramavar.............1

Shudha bhakti chandra bhaga

Bhav pundalik jaga...........2

Yahoyaho avaghe jan

kara baba si vandan..........3

Ganu mhane baba sai

Dhav pav majee Aayei.........4

 

Ghalin lotangan vandin charan

Dolyaneepahin rup tujhe,

Preme alingin anande pujin

Bhave ovalin mhande nama......1

Tvamev mata cha pita tvamev

Twamev bandhucha sakja twamev

Twamev vidya dravin twamev

Twamev sarva mam dev dev......2

Kayen vacha manasondriyerua

Budhyatmana wa prakrutiswabhawat

Karomi yagdhat sakala parasmai

Narayana yeti samarpayami.....3

Achyutam keshvam ramnarayan

Krishna damodhar vasudev harim

Shri dhar madhav gopikavallabham

Jankinayak ramchandra bhaje...4

Hare ram hare ram ram ram hare hare

Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

 

Ananta tula te kase re stavave

Ananta tula te kase re namave

Ananta mukhancha shine shesh gata

Namaskar sashtang sri sainatha......1

Smarave mani twatpada nitya bhave

Urave tari bhaktisathi swabhave

Tarave jaga taruni mayatata-Namaskar....2

Vase jo sada davaya sant leela

Dise aghya lokapari jo janala

Pari antari dyan kaiwalyadata - Namaskar....3

Bara laghala janma ha manwacha

Nara saarthaka sadhanibhut sacha

Dharoo sai prema galaya ahanta - Namaskar...4

Dharave kari san alpagnya bala

karawe amha dhanya chumboni gala

Mukhi ghal preme khara gras ata - Namaskar..5

Suradik jyanchya pada vanditati

Shukadik jyante samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namra hota - Namaskar..6

Tujya jya pada pahata gopabali

Sada rangli chitswarupi milali

Kai raaskrida sarve krishnanatha -Namaskar..7

Tula mangto mangane ek dhave

Kara jodito deen atyant bhave

Bhavi mohaniraj ha tari ata - Namaskar

Sashtang sri sainatha..........8

 

Aisa yei ba sai digambara

Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu

Shrutisara, anusaya trikumara...Aisa....1

Kashi snan jap, praati divshi

Kolhapur bhikshesi, nirmal nadi tunga

Jal prashi, nidra madhur deshi...Aisa...2

Jholi lombatase, vam kari

Trishul damroo dhari, Bhakta warada sada, sukhkari

Desheel mukti chari...Aisa...3

Payi paduka, jap mala, kamandalu mrugachhala

Dharan karishi ba, nag jata, mugut shobhato

matha...Aisa.....4

Tatpar tujhya yaji dhyani, akashay tyanche sadani

Laxmi vas kari, dinrajani

Rakshisi sankat varuni...Aisa...5

Ya pari dhyantujhe, gururaya

Drushya kari nayana ya, purana-nand sukhe,

hi kaya, Lavisi harigun gaya...Aisa...6

 

Sada satwarupa chidananadakanda,

Jagat sambhavastha na sanhar hetum

Swabhakte chhaya manusha darshayantah

Namami shwaram sadguru sai natham

Bhavdwant widhavam samar midyam

Manowagatha munirdhyana gamyam

Jagat dyapakam nirmalam nirgunam twa namami...

Bhawambodhi magnarditana janana

Swapada shritana swabhakti priyanam

Samudharanartham kalow sambhavantam namami...

Sada nimbavirkshasya, muladhiwasat

Sudhasravinam tiktamapi - apriyam tam.

Tarumkalpa vrikshadhikam sadhayantam namami...

Sada kalpavrikshasya tasyadhi mule

bhawad bhav budhya saparyadisewam

Nrinam kurwatam bhukti muktipradam tam namami...

Aneka shrutat arkya lila vilasai

Samavish ta kriteshan bhaswa tat prabhavam

Aham bhav hinam prasannatambhawam namami.....

Satam vishrama ram mevabhiram

Sada sajjanai saanstutham sanamabdhi

Janamodadam bhakt bhadra pradam tam namami....

Ajjanmadyamekam param brahma sakshat swayan

Sambhavam Rammeva vatimam

Bhawat darshanastam punitah prabhoham namami...

Sri sai sha krupanidheakhila

Sarwartha siddhi prada

Yushmat padraj prabhavama tulam

Dhatapi vaktasham sadbhaktya sharanam krutam

Jali puta sampra pito smiprabho

Srimat sai paresh pad kamala

Nanyan chharanyam mama

Salrup dhara raghwottam bhaktakam

Vibudha druman prabhum

Mayayo pahat chitta shudhaye

Chintayamahmaharnisham muda

Sharat Sudha Shupratima Prakashan

Krupatapatram tav sai nath

Twadiya padabji sama shritanam

Swatchhayayaa tapamapa karotu

Upasna daivata sainath

Sta vairamayopasanina stutswam

Ramenmano me tawa padyugmu

Bhringo yathabje makaran dalubdha

Anek janmarjitapap sankshayo

Bhavet bhawat pada saroj darshanat

Kshamaswa sarwana paradh punja kan prasid saish

Guru Dyanidhe

Sri Sainath charnamrit putchitta

Statpad seva nartah statencha bhaktya

Sansar Janyadhuritow dhvinirgataste

Kaivalya dham param samavpnuvanti

Stotrameta pathed bhakatya yo narstan manah sada

Sadguru sainaths krupa patra bhaved dhruvam

Sainath krupa swardu satpadhya kusumvallh

Shrayasech manah shudhye premsutren gumphita

Govind suri putren kashinathbhidhaina

upasanityu pakhyen sri sai gurverpita

Iti sri sainath mahinma stotram sampurmam

 

Ruso mam priyambika majvari pitahi ruso

Ruso man priangana priasuta atma jahi ruso

Ruso bhagini banduhi shwashur sasubai ruso

Na datta guru saima, Majavari kadhihi ruso.

Puso na sunabal tya, majana bhratrujaya puso

Puso na priya soyare, priya sagena nyati puso

Puso suhrud na sakha, swajan napta bandhu puso

Pari na guru sai ma majawari kadhihi ruso.

Puso na abala mule, tarun vridhahi, na puso

Puso na guru dhakute majana thor sane puso

Puso nacha bhale bure, sujan sabhuhi na puso

Pari na guru sai ma majawari kadihi ruso.

Ruso chatur tatwavit vibudh pradnya gyani ruso

Rusohi vidushi striya, kushal panditahi ruso

Ruso mahipati yati majak tapasihi ruso

Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.

Ruso kavi rishi muni, anagha sidha yogi ruso

Ruso hi grihadevta ni kula gramdevi ruso

Ruso khal pisha chahi, malin dakinihi ruso

Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.

Ruso mriga khaga krimi, akhil jeev jantu ruso

Ruso vitap prastara achal apgabdhi ruso

Ruso khpavnagni vaar swani panchatatwe ruso

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso

Ruso vimal kinnara amal yaksinihi ruso

Ruso shashi khagadihi gaganl tarakahl ruso

Ruso amarraj hi adya dharmaraja ruso

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.

Ruso mana saraswati chapal chitta tehi ruso

Ruso vapu dishakhila kathina kal tohi ruso

Ruso sakal vishwahi maye tu branmagol ruso

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.

Vimoodha mhanoni haso majana matsarahi daso

Padabhi ruchi ulhaso, janan kardami na faso

Na durga dhruticha dhaso, ashiv bhav mage khaso

Prapanchi mana he ruso dridh virakti chitti thaso.

Kunachihi grunha naso, nacha spruha kashachi aso

Sadaiva hrudayi vaso, manasi dhyani si diso

Na datta guru sai ma upari yachnela ruso.

"Sri Satchitanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai"[Devotees Forum] [Online Resources and Services] [Information Section]
[What's New?] [Shop] [Site Map] [About Us] [Home]

admin@saibaba.org
Shirdi Sai Baba Web Site Org. - http://www.saibaba.org

© 1996-1998 by Shirdi Sai Baba web site Organization, all rights reserved.